kraški pust 2017

 
 
                                                PRAVILNIK za “FOTOGRAFSKI extempore  Fotovideo Trst 80”


1. Člen –Organizatorji

Društvo FOTOVIDEO TRST 80 organizira v soboto 19. februarja 2018 Fotografski extempore imenovan “51.Kraški pust 2018”


2. Člen – Cilji natečaja

Fotografski extempore je izoblikovan kot “lov na najlepšo fotografijo”, kjer udeleženci na najboljši način izkoristijo čas in material, ki ga imajo na razpolago, zato da dosežejo čim boljše rezultate.

Najboljše fotografije, ki bodo posnete med pustno povorko, bodo naknadno nagrajene. Posamezni fotograf lahko pošlje največ 5 (pet) fotografiji. Posamezna fotografija mora biti originalna oziroma ne sme biti obdelana z računalnikom ali na kak drugi način.

Najlepše 3 (tri) fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene in razstavljene v pizzeriji Veto na Opčinah od 21.2 do 28.3.2018.


3. Člen – Način udeležbe

Fotografskega extempore Fotovideo Trst 80 2018 se lahko udeležijo ljubitelji fotografije, fotoamaterji in otroci. Mladoletni otroci morajo biti v spremstvu staršev za celotni čas trajanja dogodka. Predvideni sta dve kategoriji: odrasli in otroci do 18 leta (do vključno letnika 2000). Za fotografiranje se lahko uporablja izključno digitalni fotoaparat.

Vpisi so imenski in veljavni samo v primeru osebne prisotnosti.


4. Člen  – Lokacija in oddelki

Extempore bo imel glavno lokacijo na Opčinah med Pustno povorko. Zaradi varnosti, tekmovalci ne smejo stopiti na cestišče, kjer so maske in vozovi brez rumenega brezrokavnika. Otroci morajo biti vedno v spremstvu staršev, ki za te si vzamejo odgovornost.


5. Člen – vpis

Vpis bo potekal v Prosvetnem domu na Opčinah (Ul. Ricreatorio, 1/1) na pustno soboto, 10.februarja 2018 od 13.30 do 14.00. Vsak udeleženec bo moral izpolniti in podpisati prijavnico in ob vpisu bo dobil tudi rumen brezrokavnik z napisom “FotovideoTrst80”. Vpisnina stane 8 evrov.


6. Člen – Povračila

Organizatorji ne bodo v nobenem primeru vrnili vpisnine.


7. Člen - Oprema

Vsak udeleženec tekmuje z lastno opremo.

Ne sprejemamo fotografij posnetih s telefonom ali s tablico.


8. Člen – Potek extempore na Opčinah.

13.30-14.00 vpisovanje. Sledi štart na pustno povorko.

16.00-18.00 vračanje rumenih brezrokavnikov v pizzeriji Veto (Proseška ul. št. 35), kjer bo na razpolago vpisanim kava ali čaj.


9. Člen – Odgovornost udeležencev in organizatorjev

Udeleženci se vpišejo na lastno odgovornost, ter med urnikom tekmovanja odgovarjajo za svojo opremo in svoja dejanja. Fotovideo Trst80 si ne prevzame v slučaju nezgode nobene odgovornosti.


10. Člen – Žirija in nagrade foto natečaja na Opčinah

Digitalne fotografije morajo biti dostavljene/poslane po elektronski posti do torka 13.2.2018 v formatu .jpg (5000pix.x3500pix.) na e mail naslov info@trst80.com. Na mailu mora pisati ime avtorja. Ne sprejemamo fotografij po tem datomu. Organizator bo določil člane žirije, ki bodo imeli nalogo izbrati tri zmagovalce za vsako kategorijo (odrasli, otroci). Rezultate bomo naknadno sporočili in objavili na spletnih straneh: www.kraškipust.org , www.trst80.com ,Facebook in Primorski Dnevnik.


11. Člen – Razstava in nagrade

Nagrajevanje ter otvoritev razstave bo v sredo 21.2.2018 ob 18.30 v pizzeriji Veto na Opčinah. Nagrajenci dobijo nagrado, katero podari organizator Kraškega pusta. Organizatorja bosta tudi presodila katere fotografije bodo izobešene na razstavi. Na vseh razstavljenih fotografijah bo označeno ime avtorja.


12. Člen – Intelektualna last slik

Organizatorji Kraškega pusta si pridržujejo pravico do uporabe vseh fotografij za morebitno uporabo v promocijske namene. V primeru uporabe, bo organizator vedno označil avtorja fotografije, čeprav le-te nimajo komercialne vrednosti in zaradi tega niti copyright.


13. Člen

Fotovideo Trst 80 si pridržuje pravico, da iz morebitnih tehničnih razlogov spremeni ta pravilnik.


S podpisom udeleženec izjavlja, da se strinja s pravilnikom.

                                                             Podpis:____________________________